Next.gif (1086 bytes) Prev.gif (1069 bytes)

 The Goosenecks -- where the river takes the long way around