Next.gif (1086 bytes)Prev.gif (1069 bytes)

White tiger in the Columbus Zoo

09280029.jpg (63070 bytes)