Next.gif (1086 bytes) Prev.gif (1069 bytes)

Wedding party.  


Ernie and Fran Gouveia, Walter Stock, John LaPorta